Nasze usługi

Czyszczenie chemiczne instalacji podłogowej

Instalacja ogrzewania podłogowego jest najczęstszym system grzewczym jaki wybierają właściciele domów jednorodzinnych. System ten, z uwagi na jego liczne zalety  i praktyczne użytkowanie zadomowił się w Polskich domach. Do głównych zalet ogrzewania podłogowego zaliczamy równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu co przekłada się na komfort cieplny. Kolejną zaletą są stosunkowo niskie koszty eksploatacji dzięki niskiemu parametrowi zasilania. Należy jednak pamiętać, że każda instalacja podłogowa, z czasem użytkowania traci swoje parametry wydajnościowe poprzez powstawanie na ściankach  tzw. biofilmu.  Aby utrzymać sprawność grzewczą układu, od czasu do czasu podłogówka wymaga czyszczenia i konserwacji przez wyspecjalizowaną firmę.
 
 

Dysponujemy grupą wykwalifikowanych ekspertów

Pracujemy na sprzęcie wiodących światowych producentów

Działamy w branży
już od 13 lat

Jakie zanieczyszczenia znajdują się w instalacji podłogowej?

Co to jest biofiltr i dlaczego występuje w rurach?

Powstający w rurach  biofilm to nic innego jak skupisko bakterii, która jest w pewnych sytuacjach niebezpieczna dla użytkowników instalacji .

Skąd się biorą i jak można się ic h skutecznie pozbyć. Pojedynczy organizm, łączy się z docelowym miejscem za pomocą tzw. wici. Komórki bakterii są dodatkowo pokryte fimbriami – drobnymi wyrostkami podobnymi do włókien szczoteczek – za pośrednictwem których mogą przylegać do stałych powierzchni. Ich zadaniem jest również eliminacja polisacharydów zewnątrzkomórkowych funkcjonujących jako element uszczelniający, dzięki czemu możliwe jest połączenie pojedynczych bakterii oraz tworzenie z nich warstw.Grubość biofilmu może wynosić nawet do kilkuset mikrometrów.

Skąd wiemy że instalacja podłogowa jest prawidłowo wyczyszczona?

parametry jakie określają prawidłowo wyczyszczona instalacje.

Ogrzewanie podłogowe daje użytkownikom duży komfort zarówno cieplny. Prawidłowo wyczyszczona instalacja podłogowa charakteryzuje się  brakiem hałasu z szafki rozdzielaczowej, prawidłowymi przepływami na poszczególnych sekcjach grzewch, klarowną wodą w rotametrze oraz brakiem osadu.

 

 

CZYNNOŚCI KOŃCZĄCE PROCES PŁUKANIA INSTALACJI

Prawidłowo odpowietrzona instalacja ogrzewania podłogowego to komfort cieplny całego domu.

Każda instalacja ogrzewania podłogowego przed oddaniem do użytkowania musi zostać w odpowiedni sposób przygotowana do prawidłowego funkcjonowania poprzez napełnianie i odpowietrzanie wszystkich pętli podłogowych. W celu prawidłowego wykonania całego procesu, używamy specjalnej stacji napełniająco-odpowietrzającej.

 Jak przebiega cały proces?

  • Podłączamy stacje napełniającą do zasilania i powrotu rozdzielacza obiegu podłogowego.
  • Zamkamy zawory odcinające belkę zasilającą i powrotną.
  • Następnie zamykamy poszczególne obiegi grzewcze na rozdzielaczu poprzez zainstalowane wcześniej rotametry i zawory termostatyczne. 
  • W kolejny kroku powoli otwieramy i napełniamy  po kolei każdą sekcję grzewczą do czasu kiedy w stacji napełniającej przelewa się woda bez występowania pęcherzy powietrznych.

Technologia płukania ogrzewania podłogowego!

1

Opróżnienie instalacji

Przed przystąpieniem do czyszczenia każda instalacji jest opróżniana ze zładu wody, konieczne jest to w celu prawidłowego wpięcia urządzenia, którym będziemy czyścić cały system grzewczy.

2

Dobór chemiczny czyszczącej

Każda z instalacji jest zbudowana z różnych elementów dlatego podczas rozpoznania układu instalacji dobieramy odpowiednią dawkę i rodzaj stosowanej chemii czyszczącej.

3

Czyszczenie i uzdatnianie wody

Cały cykl czyszczenia tra kilka godzin, jego ostatnią fazą jest napełnienie wraz ze sprawdzeniem parametrów wody.

Zanieczyszczenia jakie Płyną w instalacji podłogowej

Masz pytania

Skontaktuj się z naszym biurem

Wykonujemy usługi płukania i odszlamiania instalacji podłogowych